Onze saaie panelen bekijken? klik hier

Installateur? klik hier

Onze saaie panelen bekijken? klik hier

Installateur? klik hier

Zo simpel is het.
Privacy- en cookieverklaring Denim

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 februari 2023

Door de aard van onze dienstverlening beschikt Denim Solar, onderdeel van Solarclarity Group B.V., over bepaalde gegevens van jou. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Denim Solar verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden.

Als organisatie zijn wij graag persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens. Denim Solar gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Hierbij respecteren wij bovendien jouw privacy, door (onder andere) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na te leven.

1. Wanneer verzamelt Denim Solar persoonsgegevens?

Denim Solar verwerkt de door (potentiële) klanten verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) én data verkregen vanuit het bezoek en gebruik van de website www.denimsolar.nl. Denim Solar verzamelt persoonsgegevens als je een adviesgesprek aanvraagt met één van onze Denim Solar partners, als je contact met ons zoekt per telefoon of e-mail, als je onze website bezoekt of als je op een andere manier met ons in contact treedt.

2.   Welke Persoonsgegevens verzamelt Denim Solar en wat doen wij ermee?
Adviesgesprek / aanschaffen Denim Solar zonnepanelen / Leadtool

Wanneer je Denim Solar zonnepanelen wilt aanschaffen dan kan dat via één van onze Denim Solar partners, hiervoor kun je een aanvraag doen via onze website. Wanneer je dit doet, dan verzamelen wij de volgende gegevens van jou:

 • Land
 • Postcode
 • Stroomgebruik per jaar
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)

 

Deze gegevens sturen wij door aan de geselecteerde Denim Solar partner en mogen alleen gebruikt worden om een (koop)overeenkomst met jou aan te gaan of om deze uit te voeren en eventuele opvolging van de dienstverlening. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is om jouw verzoek tot een adviesgesprek uit te kunnen voeren maar niet langer dan 6 maanden nadat de koopovereenkomst is gesloten. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Aanvraag brochure

Via onze website kun je onze digitale brochure aanvragen. In de brochure informeren wij jou over onze Denim Solar zonnepanelen. Wij verwerken dan de volgende gegevens van jou:

 • Naam
 • E-mailadres

 

Wanneer je ook verder contact met ons wenst, dan kun je ons hiervoor toestemming geven. Wij zullen dan eenmalig contact met je opnemen. Daarvoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

 

Wij bewaren jouw gegevens tot 6 maanden nadat we contact met je hebben opgenomen.

Contact

Via het contactformulier op onze website kun je vragen stellen of informatie opvragen over Denim Solar. Ook kun je contact met ons opnemen door ons te bellen of een e-mail te sturen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Overige gegevens verkregen via het contactformulier

 

Wij verwerken deze gegevens om jouw contactverzoek in behandeling te kunnen nemen, nadat je ons hebt gevraagd dit te doen. Wij bewaren deze informatie, totdat we denken dat je tevreden bent met onze reactie of maximaal 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens anonimiseren. De elementen die zorgen dat de gegevens tot jou herleidbaar zijn worden verwijderd en wat overblijft zijn anonieme statistieken. De statistische gegevens zijn geen persoonsgegevens meer en aan het gebruik daarvan zijn hiermee dan ook geen privacy risico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. De geanonimiseerde gegevens hebben wij nodig om statistische analyses te doen en onze dienstverlening te verbeteren. Doordat wij het anonimiseren zorgvuldig uitvoeren en de gegevens daarna niet tot je herleidbaar zijn wordt jouw privacy gewaarborgd.

3.  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Denim Solar kan derden inschakelen. Dit doen wij uitsluitend als dit nodig is om aan jouw verzoek te kunnen voldoen, wij daarvoor toestemming van jou hebben gekregen of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De betreffende derde ontvangt van Denim Solar alleen de noodzakelijke gegevens en de derden worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij werken verder met bepaalde derden samen. Dit zijn:

-              De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.
-              Onze zustermaatschappijen (die vallen onder de Solarclarity Group).
-              Consultants en leveranciers.
-              De Denim Solar partners (installateurs)

Met deze bedrijven hebben wij relevante overeenkomsten gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

4.  Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit doen wij om:

 • het gebruik van onze website (en applicatie) te analyseren en op basis daarvan onze website en dienstverlening te verbeteren (analytische cookies);
 • de websites optimaal te laten functioneren (functionele en technische cookies);
 • voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

De volgende cookies worden op onze website gebruikt:

Google Analytics

Google Optimizer

Google Adwords

Facebook Marketing

Diversen: First party cookies met strikt functionele doeleinden. 

 

Met bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook graag hun privacyverklaring.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met betrekking tot het Privacy Shield 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring

5.    Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.

Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht om jouw toestemming in te trekken: je kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.

Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij jou vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dan je ook echt degene bent van wie wij de gegevens verwerken. Dit doen we bijvoorbeeld door het opvragen van een klantnummer in combinatie met een adres.
Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.Indien je één van jouw rechten wilt uitoefenen dan kun je dat kenbaar maken via privacy@denimsolar.nl

6.   Hoe beveiligt Denim Solar Persoonsgegevens?
Beveiliging

Denim Solar neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw Persoonsgegevens. Jouw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. Een beperkte groep medewerkers van Solarclarity (het bedrijf achter Denim Solar) heeft toegang tot jouw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in van deze Privacyverklaring.

Bewaren

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

7.    Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

8.    Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring dan horen wij dit graag. Je kunt deze richten aan Denim Solar, via info@denimsolar.nl of via het contactformulier op de website.

9.    Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.    Wijziging van Privacy- en cookieverklaring

Denim Solar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy- en cookieverklaring. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Bedrijfsinformatie
Denim Solar
Hogeweyselaan 145
1382JK WeespKvK-nummer: 32123093