Unsere langweiligen Panels ansehen? klicken Sie hier

Solarexpert? klicken Sie hier

Unsere langweiligen Panels ansehen? klicken Sie hier

Solarexpert? Klik hier

Solar kann so einfach sein.
Privacy- en cookieverklaring Denim

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 februari 2023

Door de aard van onze dienstverlening beschikt Denim Solar, onderdeel van Solarclarity Group B.V., over bepaalde gegevens van jou. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Denim Solar verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden.

Als organisatie zijn wij graag persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar. Daarnaast hechten wij veel waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens. Denim Solar gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Hierbij respecteren wij bovendien jouw privacy, door (onder andere) de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) na te leven.

1. Wanneer verzamelt Denim Solar persoonsgegevens?
2.   Welke Persoonsgegevens verzamelt Denim Solar en wat doen wij ermee?
Adviesgesprek / aanschaffen Denim Solar zonnepanelen / Leadtool

Wanneer je Denim Solar zonnepanelen wilt aanschaffen dan kan dat via één van onze Denim Solar partners, hiervoor kun je een aanvraag doen via onze website. Wanneer je dit doet, dan verzamelen wij de volgende gegevens van jou:

 • Land
 • Postcode
 • Stroomgebruik per jaar
 • Naam
 • E-Mail-Addresse
 • Telefoonnummer (optioneel)

 

Deze gegevens sturen wij door aan de geselecteerde Denim Solar partner en mogen alleen gebruikt worden om een (koop)overeenkomst met jou aan te gaan of om deze uit te voeren en eventuele opvolging van de dienstverlening. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is om jouw verzoek tot een adviesgesprek uit te kunnen voeren maar niet langer dan 6 maanden nadat de koopovereenkomst is gesloten. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Aanvraag brochure

Via onze website kun je onze digitale brochure aanvragen. In de brochure informeren wij jou over onze Denim Solar zonnepanelen. Wij verwerken dan de volgende gegevens van jou:

 • Naam
 • E-Mail-Addresse

 

Wanneer je ook verder contact met ons wenst, dan kun je ons hiervoor toestemming geven. Wij zullen dan eenmalig contact met je opnemen. Daarvoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-Mail-Addresse

 

Wij bewaren jouw gegevens tot 6 maanden nadat we contact met je hebben opgenomen.

Kontakt

Via het contactformulier op onze website kun je vragen stellen of informatie opvragen over Denim Solar. Ook kun je contact met ons opnemen door ons te bellen of een e-mail te sturen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Naam
 • E-Mail-Addresse
 • Overige gegevens verkregen via het contactformulier

 

Wij verwerken deze gegevens om jouw contactverzoek in behandeling te kunnen nemen, nadat je ons hebt gevraagd dit te doen. Wij bewaren deze informatie, totdat we denken dat je tevreden bent met onze reactie of maximaal 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad.

Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens anonimiseren. De elementen die zorgen dat de gegevens tot jou herleidbaar zijn worden verwijderd en wat overblijft zijn anonieme statistieken. De statistische gegevens zijn geen persoonsgegevens meer en aan het gebruik daarvan zijn hiermee dan ook geen privacy risico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. De geanonimiseerde gegevens hebben wij nodig om statistische analyses te doen en onze dienstverlening te verbeteren. Doordat wij het anonimiseren zorgvuldig uitvoeren en de gegevens daarna niet tot je herleidbaar zijn wordt jouw privacy gewaarborgd.

3.  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Denim Solar kan derden inschakelen. Dit doen wij uitsluitend als dit nodig is om aan jouw verzoek te kunnen voldoen, wij daarvoor toestemming van jou hebben gekregen of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. De betreffende derde ontvangt van Denim Solar alleen de noodzakelijke gegevens en de derden worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij werken verder met bepaalde derden samen. Dit zijn:

-              De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.
-              Onze zustermaatschappijen (die vallen onder de Solarclarity Group).
-              Consultants en leveranciers.
-              De Denim Solar partners (installateurs)

Met deze bedrijven hebben wij relevante overeenkomsten gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

4.  Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit doen wij om:

 • het gebruik van onze website (en applicatie) te analyseren en op basis daarvan onze website en dienstverlening te verbeteren (analytische cookies);
 • de websites optimaal te laten functioneren (functionele en technische cookies);
 • voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

De volgende cookies worden op onze website gebruikt:
5.    Jouw rechten
6.   Hoe beveiligt Denim Solar Persoonsgegevens?
Beveiliging

Denim Solar neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw Persoonsgegevens. Jouw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. Een beperkte groep medewerkers van Solarclarity (het bedrijf achter Denim Solar) heeft toegang tot jouw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in van deze Privacyverklaring.

Bewaren

Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

7.    Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

8.    Vragen?
9.    Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.    Wijziging van Privacy- en cookieverklaring