Se våra tråkiga paneler? Klicka här

Installatör? Klicka här

Se våra tråkiga paneler? Klicka här

Installatör? Klicka här

Det är så enkelt.
Integritets- och cookiepolicy för Denim

Denna integritets- och cookiepolicy senast ändrad den 14 februari 2023

På grund av arten av vår tjänst har Denim Solar, en del av Solarclarity Group B.V., vissa uppgifter om dig. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka (personuppgifter) Denim Solar behandlar, när och för vilka ändamål.

Som organisation är vi gärna personliga, enkla och pålitliga. Dessutom värderar vi mycket att skydda dina personuppgifter. Denim Solar hanterar dem därför noggrant. Dessutom respekterar vi din integritet genom att följa allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), bland annat.

1. När samlar Denim Solar personuppgifter?

Denim Solar behandlar den personliga information (personuppgifter) som tillhandahålls av (potentiella) kunder, samt data som erhållits från besök och användning av webbplatsen www.denimsolar.nl. Denim Solar samlar in personuppgifter när du begär en rådgivningssession med en av våra Denim Solar-partners, när du kontaktar oss via telefon eller e-post, när du besöker vår webbplats eller när du på något annat sätt kommer i kontakt med oss. www.denimsolar.nl. Denim Solar verzamelt persoonsgegevens als je een adviesgesprek aanvraagt met één van onze Denim Solar partners, als je contact met ons zoekt per telefoon of e-mail, als je onze website bezoekt of als je op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Vilka personuppgifter samlar Denim Solar in och vad gör vi med dem? Solar en wat doen wij ermee?
Rådgivningssamtal/inköp av Denim Solar solpaneler/Leadtool

Om du vill köpa Denim Solar solpaneler kan du göra det genom en av våra Denim Solar-partner genom att ansöka via vår webbplats. När du gör detta samlar vi in följande uppgifter från dig:

 • Land
 • Postnummer
 • Årlig elförbrukning
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer (valfritt)

 

Dessa uppgifter skickar vi till den valda Denim Solar-partnern och de får endast användas för att ingå eller utföra ett (köp)avtal med dig och eventuell uppföljning av tjänsten. Vi behåller dessa uppgifter så länge som det behövs för att kunna genomföra din förfrågan om ett rådgivningssamtal, men inte längre än 6 månader efter att köpeavtalet har ingåtts. Vissa uppgifter sparar vi längre om vi är lagligt skyldiga att göra det.

Förfrågan om broschyr

Du kan begära vår digitala broschyr via vår webbplats. I broschyren informerar vi dig om våra Denim Solar solpaneler. Då behandlar vi följande uppgifter från dig:

 • Namn
 • E-postadress

 

Om du också vill ha ytterligare kontakt med oss kan du ge oss ditt medgivande. Då kommer vi att kontakta dig en gång. För detta använder vi följande uppgifter:

 • Namn
 • E-postadress

 

Vi sparar dina uppgifter i upp till 6 månader efter att vi har kontaktat dig.

Kontakt

Via kontaktformuläret på vår webbplats kan du ställa frågor eller begära information om Denim Solar. Du kan också kontakta oss genom att ringa eller skicka ett e-postmeddelande. För detta använder vi:

 • Namn
 • E-postadress
 • Övriga uppgifter som erhållits via kontaktformuläret

 

Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna behandla din förfrågan om kontakt, efter att du har bett oss göra det. Vi sparar denna information tills vi tror att du är nöjd med vårt svar eller högst 6 månader efter att vi senast hade kontakt med dig.

Anonymisering

Vi kan anonymisera personuppgifter. De element som gör att uppgifterna kan spåras till dig tas bort, och det som återstår är anonyma statistik. Statistiska data är inte längre personuppgifter, och det finns inga integritetsrisker förknippade med deras användning.

Vi har ett legitimt intresse av att anonymisera uppgifter. Vi behöver de anonymiserade uppgifterna för att göra statistiska analyser och förbättra vår tjänst. Eftersom vi utför anonymiseringen noggrant och uppgifterna sedan inte kan spåras till dig, är din integritet säkerställd.

3. Överföring till andra företag eller organisationer

Denim Solar kan använda tredje part. Vi gör det endast om det är nödvändigt för att uppfylla din begäran, om vi har fått ditt medgivande eller om vi är lagligt skyldiga att göra det. Den aktuella tredje parten får endast nödvändiga uppgifter från Denim Solar, och tredje parterna är skyldiga att skydda dina personuppgifter. Vi samarbetar även med vissa tredje parter, inklusive:

- De parter som tillhandahåller cookies, se nedan.
- Våra systerbolag (som ingår i Solarclarity Group).
- Konsulter och leverantörer.
- Denim Solar-partners (installatörer)

Vi har ingått relevanta avtal med dessa företag för att säkerställa att de hanterar dina uppgifter noggrant.

4.  Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som placeras på en dator, surfplatta eller mobiltelefon av en webbsida. Vi gör detta för att:

 • Analysera användningen av vår webbplats (och applikation) och förbättra vår webbplats och tjänst baserat på detta (analytiska cookies).
 • Se till att webbplatserna fungerar optimalt (funktionella och tekniska cookies).
 • Effektivt genomföra kampanjer och för de ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy.

 

Dessa cookies samlar följande uppgifter från dig:

 • IP-adress
 • Cookie-ID
 • Webbplats- och klickbeteende
 • Referrer-URL

 

När du besöker vår webbplats för första gången visar vi en anmälan med information om cookies. Om det krävs kommer vi att be om ditt samtycke för att använda cookies.

Aktivera och inaktivera cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att lagringen av cookies endast godkänns när du samtycker. För mer information om detta, se din webbläsares handbok. Observera att många webbplatser inte fungerar optimalt om cookies är inaktiverade.

Ta bort cookies

De flesta cookies har ett bäst-före-datum. Om ett bäst-före-datum har angetts raderas cookien automatiskt när bäst-före-datumet löpt ut. Du kan också välja att ta bort cookies manuellt innan bäst-före-datumet löper ut. Se din webbläsares handbok för mer information.

Följande cookies används på vår webbplats:

Google Analytics

Google Optimizer

Google Adwords

Facebook Marketing

Diversen: First party cookies met strikt functionele doeleinden. 

 

Vi har avtal med företag som placerar cookies om användningen av dessa cookies. Trots detta har vi inte fullständig kontroll över vad de själva gör med cookies. Vänligen läs också deras integritetspolicy för ytterligare information.

Vi är medvetna om Europeiska unionens domstols beslut den 16 juli 2020 angående Privacy Shield. 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevensVi undersöker för närvarande det bästa sättet att åtgärda detta. Vi lägger stor vikt vid skyddet av integriteten och strävar efter att hitta en lämplig lösning. När vi har hittat en lämplig lösning kommer vi att informera dig genom denna integritetsdeklaration. Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter? Tveka inte att kontakta oss med de uppgifter som finns i denna integritetsdeklaration.

5. Dina rättigheter

Om du har frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, tveka inte att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns nedan.

Du har följande rättigheter:

• Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

• Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera eller komplettera de personuppgifter som vi behandlar om dig om de är felaktiga eller ofullständiga.

• Rätt till invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

• Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.

• Rätt till dataportabilitet: Om det är tekniskt möjligt har du rätt att överföra de personuppgifter som vi behandlar om dig till en tredje part.

• Rätt till begränsning av behandling: I vissa fall kan du begära att begränsa (tillfälligt eller permanent) behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att vi kommer att behandla mindre information om dig.

På begäran kan vi be dig att identifiera dig. Vi begär dessa uppgifter för att säkerställa att du verkligen är den person vars data vi behandlar. Detta gör vi exempelvis genom att begära ett kundnummer i kombination med en adress.
Vi kommer i princip att uppfylla din begäran inom en månad. Denna tidsram kan dock förlängas av skäl som är relaterade till de specifika rättigheterna för de berörda eller komplexiteten i begäran. Om vi förlänger denna tidsram kommer vi att informera dig i god tid. Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du meddela oss via privacy@denimsolar.nl privacy@denimsolar.nl

6. Hur skyddar Denim Solar personuppgifter?
Säkerhet

Denim Solar vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, (oavsiktlig) förstöring, spridning eller annan form av otillåten behandling av dina personuppgifter. Dina data lagras på säkra servrar. Data skickas alltid krypterade, både till interna och behöriga externa parter. En begränsad grupp anställda på Solarclarity (företaget bakom Denim Solar) har tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppgifter i enlighet med ändamålen som nämns i denna integritetspolicy.

Lagring

Vi lagrar inte data längre än vad som behövs för de ändamål som nämns ovan (eller för att uppfylla lagstadgade lagringskrav). Data kan potentiellt lagras - anonymiserat - längre för statistiska ändamål.

7. Immateriella rättigheter

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

8. Frågor?

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring, horen we dat graag. Je kunt deze richten aan Denim Solar via info@denimsolar.nl of via het contactformulier op de website. info@denimsolar.nl of via het contactformulier op de website.

9. Att lämna klagomål

Om du anser att vi inte hjälper dig på rätt sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. För Nederländerna är det Autoriteit Persoonsgegevens. Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Ändring av integritets- och cookiepolicy

Denim Solar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy- en cookieverklaring. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Bedrijfsinformatie
Denim Solar
Hogeweyselaan 145
1382JK WeespKvK-nummer: 32123093