Se våra tråkiga paneler? Klicka här

Installatör? Klicka här

Se våra tråkiga paneler? Klicka här

Installatör? Klik hier

Det är så enkelt.
Integritets- och cookiepolicy för Denim

Denna integritets- och cookiepolicy senast ändrad den 14 februari 2023

På grund av arten av vår tjänst har Denim Solar, en del av Solarclarity Group B.V., vissa uppgifter om dig. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka (personuppgifter) Denim Solar behandlar, när och för vilka ändamål.

Som organisation är vi gärna personliga, enkla och pålitliga. Dessutom värderar vi mycket att skydda dina personuppgifter. Denim Solar hanterar dem därför noggrant. Dessutom respekterar vi din integritet genom att följa allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), bland annat.

1. När samlar Denim Solar personuppgifter?
2. Vilka personuppgifter samlar Denim Solar in och vad gör vi med dem? Solar en wat doen wij ermee?
Rådgivningssamtal/inköp av Denim Solar solpaneler/Leadtool

Om du vill köpa Denim Solar solpaneler kan du göra det genom en av våra Denim Solar-partner genom att ansöka via vår webbplats. När du gör detta samlar vi in följande uppgifter från dig:

 • Land
 • Postnummer
 • Årlig elförbrukning
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer (valfritt)

 

Dessa uppgifter skickar vi till den valda Denim Solar-partnern och de får endast användas för att ingå eller utföra ett (köp)avtal med dig och eventuell uppföljning av tjänsten. Vi behåller dessa uppgifter så länge som det behövs för att kunna genomföra din förfrågan om ett rådgivningssamtal, men inte längre än 6 månader efter att köpeavtalet har ingåtts. Vissa uppgifter sparar vi längre om vi är lagligt skyldiga att göra det.

Förfrågan om broschyr

Du kan begära vår digitala broschyr via vår webbplats. I broschyren informerar vi dig om våra Denim Solar solpaneler. Då behandlar vi följande uppgifter från dig:

 • Namn
 • E-postadress

 

Om du också vill ha ytterligare kontakt med oss kan du ge oss ditt medgivande. Då kommer vi att kontakta dig en gång. För detta använder vi följande uppgifter:

 • Namn
 • E-postadress

 

Vi sparar dina uppgifter i upp till 6 månader efter att vi har kontaktat dig.

Kontakt

Via kontaktformuläret på vår webbplats kan du ställa frågor eller begära information om Denim Solar. Du kan också kontakta oss genom att ringa eller skicka ett e-postmeddelande. För detta använder vi:

 • Namn
 • E-postadress
 • Overige gegevens verkregen via het contactformulier

 

Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna behandla din förfrågan om kontakt, efter att du har bett oss göra det. Vi sparar denna information tills vi tror att du är nöjd med vårt svar eller högst 6 månader efter att vi senast hade kontakt med dig.

Anonymisering

Vi kan anonymisera personuppgifter. De element som gör att uppgifterna kan spåras till dig tas bort, och det som återstår är anonyma statistik. Statistiska data är inte längre personuppgifter, och det finns inga integritetsrisker förknippade med deras användning.

Vi har ett legitimt intresse av att anonymisera uppgifter. Vi behöver de anonymiserade uppgifterna för att göra statistiska analyser och förbättra vår tjänst. Eftersom vi utför anonymiseringen noggrant och uppgifterna sedan inte kan spåras till dig, är din integritet säkerställd.

3. Överföring till andra företag eller organisationer

Denim Solar kan använda tredje part. Vi gör det endast om det är nödvändigt för att uppfylla din begäran, om vi har fått ditt medgivande eller om vi är lagligt skyldiga att göra det. Den aktuella tredje parten får endast nödvändiga uppgifter från Denim Solar, och tredje parterna är skyldiga att skydda dina personuppgifter. Vi samarbetar även med vissa tredje parter, inklusive:

- De parter som tillhandahåller cookies, se nedan.
- Våra systerbolag (som ingår i Solarclarity Group).
- Konsulter och leverantörer.
- Denim Solar-partners (installatörer)

Vi har ingått relevanta avtal med dessa företag för att säkerställa att de hanterar dina uppgifter noggrant.

4.  Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler som placeras på en dator, surfplatta eller mobiltelefon av en webbsida. Vi gör detta för att:

 • Analysera användningen av vår webbplats (och applikation) och förbättra vår webbplats och tjänst baserat på detta (analytiska cookies).
 • Se till att webbplatserna fungerar optimalt (funktionella och tekniska cookies).
 • Effektivt genomföra kampanjer och för de ändamål som beskrivs i vår integritetspolicy.

 

Dessa cookies samlar följande uppgifter från dig:

 • IP-adress
 • Cookie-ID
 • Webbplats- och klickbeteende
 • Referrer-URL

 

När du besöker vår webbplats för första gången visar vi en anmälan med information om cookies. Om det krävs kommer vi att be om ditt samtycke för att använda cookies.

Aktivera och inaktivera cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att lagringen av cookies endast godkänns när du samtycker. För mer information om detta, se din webbläsares handbok. Observera att många webbplatser inte fungerar optimalt om cookies är inaktiverade.

Ta bort cookies

De flesta cookies har ett bäst-före-datum. Om ett bäst-före-datum har angetts raderas cookien automatiskt när bäst-före-datumet löpt ut. Du kan också välja att ta bort cookies manuellt innan bäst-före-datumet löper ut. Se din webbläsares handbok för mer information.

Följande cookies används på vår webbplats:
5. Dina rättigheter
6. Hur skyddar Denim Solar personuppgifter?
Säkerhet

Denim Solar vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, (oavsiktlig) förstöring, spridning eller annan form av otillåten behandling av dina personuppgifter. Dina data lagras på säkra servrar. Data skickas alltid krypterade, både till interna och behöriga externa parter. En begränsad grupp anställda på Solarclarity (företaget bakom Denim Solar) har tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppgifter i enlighet med ändamålen som nämns i denna integritetspolicy.

Lagring

Vi lagrar inte data längre än vad som behövs för de ändamål som nämns ovan (eller för att uppfylla lagstadgade lagringskrav). Data kan potentiellt lagras - anonymiserat - längre för statistiska ändamål.

7. Immateriella rättigheter

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan -zonder onze uitdrukkelijke toestemming- het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

8. Frågor?
9. Att lämna klagomål

Om du anser att vi inte hjälper dig på rätt sätt har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. För Nederländerna är det Autoriteit Persoonsgegevens. Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Ändring av integritets- och cookiepolicy